17 listopada 2022

OPAC

Jeśli chcesz mieć dostęp do swojego konta bibliotecznego przeczytaj poniższą informację, a potem przyjdź do biblioteki, i zgłoś bibliotekarzowi, aby umieścił w bazie Twój adres email.

DZIĘKI KATALOGOWI OPAC, KAŻDY UŻYTKOWNIK BIBLIOTEKI SZKOLNEJ MOŻE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU SPRAWDZIĆ DOSTĘPNOŚĆ DOKUMENTU, KTÓRY GO INTERESUJE, ZAMÓWIĆ GO, PRZEDŁUŻYĆ TERMIN ZWROTU WYPOŻYCZONEJ KSIĄŻKI CZY SPRAWDZIĆ STAN SWOJEGO KONTA W BIBLIOTECE.


 LINK DO KATALOGU ONLINE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  -  https://m017211.molnet.mol.pl/

Każdy czytelnik ma możliwość zalogowania się na swoje konto w katalogu biblioteki szkolnej – OPAC.

(Również za pomocą zakładki po lewej stronie)

 Aby zalogować się, należy w menu wybrać “Zaloguj się” i wypełnić formularz logowania podając:

·        login to adres e-mail ucznia/nauczyciela (np. adam.nowak@wp.pl),

Logowanie przy użyciu adresu e-mail jest możliwe pod warunkiem, że jest on prawidłowo podany w bazie czytelniczej biblioteki. Jeśli czytelnik nie otrzymuje na emaila powiadomień, lub nie może się zalogować, informuje o tym problemie bibliotekę szkolną pod adresem email biblioteka@zsp6.katowice.eu

·        indywidualne hasło czytelnika (takie jak do e-dziennika).

 

Tutaj możesz:

 sprawdzić w bazie czy książka, która Cię interesuję, jest dostępna w bibliotece szkolnej

 sprawdzić swoje dane osobowe: liczbę egzemplarzy, które możesz wypożyczyć lub udostępnić, 

 sprawdzić wypożyczone przez siebie książki wraz z datą ich zwrotu, 

 prolongować okres wypożyczenia książki.

 

 

13 października 2022

13 czerwca 2022

 Pamiętaj


:)


22 marca 2022

KONKURS

  REGULAMIN

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

SLEEVEFACEpoza okładką

 „Sleeveface”, czyli zdjęcie z okładką książki, przedstawiające osobę z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, zabawne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce.

W sleeveface potrzebna jest jedynie wyobraźnia i aparat. Dobra zabawa gwarantowana!
Zapraszamy kreatywnych uczniów do udziału w konkursie na wykonanie ciekawego i zaskakującego sleeveface.

 

Zasady konkursu

1.    Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-3 i 4-8.

2.    Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia osoby i książki metodą sleevface.

3.    Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wykonane w dowolnej przestrzeni (szkoła, dom, ogród...itp).

4.    Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym.

5.    Na konkurs należy przesłać zdjęcia czarno – białe lub kolorowe, zdjęcia powinny być dostarczone w maksymalnej możliwej rozdzielczości, w formacie jpg. Zdjęcia mogą być poddane obróbce w programach graficznych. Nie zezwala się stosowania fotomontaży, ani kolaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji.

6.  Zdjęcia należy wysyłać do 14 kwietnia 2022r na adres bibliotekasp31@onet.eu, podając imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły oraz tytuł zdjęcia.

7.    W tytule e-mail należy wpisać nazwę konkursu.

8.    Wraz ze zdjęciem należy przesłać skan załącznika nr 1.

9.    Zgłoszone prace będą eksponowane na Facebooku Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach.

 

 

Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1.    Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2.    Podczas oceny prac będą brane następujące kryteria:
- zgodność z tematem 
- oryginalność 
- twórcze podejście do tematu
- walory artystyczno-wizualne
- jakość techniczna pracy
- dokładność dopasowania okładki do postaci.

3.    Komisja Konkursowa przyzna: I, II, III miejsce w każdej kategorii. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

4.    Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły).

 

Załącznik 1

1.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

……………………………………………………………

 

w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym SLEEVEFACE– poza okładką, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 31w Katowicach.

 

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby przeprowadzenia konkursu fotograficznego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej : RODO) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji (opublikowanie prac i danych zwycięzców na Facebooku organizatora).

 

3.Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej:

 

Imię i nazwisko dziecka

 

…………………..…………………………………………… 

Nazwa szkoły, adres, kontakt telefoniczny, email

 

…………………………………………….…………………

 

…………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………

Wiek uczestnika /klasa

 

………..……………..……………………………………………

 

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

……………………………………………………………………

7 marca 2022

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

 W ramach kampanii Dobrze, że jesteś zapraszamy Państwa na cykl webinariów dotyczących depresji, radzenia sobie ze stresem, trudności życiowych nastolatków itd. Skanując poniższy kod kreskowy znajdą Państwo terminy spotkań i linki do nich kierujące.
14 stycznia 2022

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

W ramach programu SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO bierzemy udział w BEZPŁATNYM projekcie badawczym pt. „OCENA JAKOŚCI RELACJI SZKOLNYCH”. Projekt badawczy realizowany jest wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wśród nauczycieli i rodziców.


Informacje o projekcie
Projekt badawczy dotyczący oceny jakości relacji szkolnych jest kontynuacją działań podejmowanych w latach 2015-2021 przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (od piątej klasy szkoły podstawowej włącznie) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Projekt dotyczy realizacji badań naukowych a realizatorem projektu jest Fundacja Dbam o Mój Z@sięg oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Dyrekcją szkoły. Wszystkie czynności badawcze podejmowane są w ramach uruchomionego programu pt. SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, do którego to projektu przystąpiła szkoła, do której uczęszcza Pana/i dziecko.

Informacje o badaniu
Badanie ma charakter ilościowy i jest realizowane za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej. Głównym celem prowadzonych działań jest określenie jakości relacji szkolnych z uwzględnieniem czasu zdalnej edukacji i pandemii koronawirusa. Badanie jest całkowicie anonimowe i dobrowolne zaś uzyskane wyniki stanowić będą podstawę do wypracowania praktycznych rekomendacji wspierających szkoły w procesie budowania właściwych relacji w szkole. Wypełnienie ankiety zajmuje przeciętnie około 20 minut, a uczniowie biorący udział w badaniu odpowiadać będą na pytania używając do tego komputerów będących na wyposażeniu szkoły w obecności nauczyciela prowadzącego. Nauczyciel prowadzący będzie osobą kompetentną i przygotowaną do procesu gromadzenia danych, albowiem wyposażony zostanie w odpowiednią instrukcję dla koordynatora badania.
Podczas prowadzonych badań nie są gromadzone żadne dane mogące niekorzystnie wpłynąć na anonimowość zbieranych danych. Zgromadzone dane zostaną użyte jedynie do tworzenia zbiorczych zestawień tabelarycznych wykorzystywanych podczas pisania raportu końcowego oraz wysyłki surowych wyników z prowadzonych badań do zaangażowanych szkół.