15 maja 2019


13 maja braliśmy udział w akcji #przerwanaczytanie2019
Uczniowie podczas wyznaczonych przerw 
czytali książki - indywidualnie lub w towarzystwie ;) 
Dla wielu uczniów był to przyjemnie, bo w ciszy, spędzony czas.
Myślę, że za rok znów weźmiemy udział w akcji.


30 stycznia 2019

EuroWeek


Zapraszamy uczniów obecnych klas 6 i 7 do wzięcia udziału w obozie językowym EuroWeek – Szkoła Liderów
w dniach 23.09.2019 – 27.09.2019

OPIS PROGRAMU:
Program EuroWeek – Szkoła Liderów jest specjalnym projektem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy.
Staramy się dotrzeć do najzdolniejszej i najaktywniejszej młodzieży i rozwinąć najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole.
Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Fundacji EuroWeek – stowarzyszenia posiadającego wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej na rzecz młodzieżyKażdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość prowadzenia konwersacji w języku angielskim oraz poznania muzyki i nauki tańców narodowych z krajów wolontariuszy goszczonych przez Fundację EuroWeek. Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia  „EuroWeek – Szkoła Liderów”.
ZAKWATEROWANIE:  
Młodzież zostanie zakwaterowana w jednym z podanych ośrodków: Ośrodku Wczasowym „SILESIA” w Długopolu Dolnym,  Ośrodku Wczasowym „Aleksander” w Długopolu Zdroju lub w Ośrodku wczasowym „Słoneczna” w Międzygórzu lub innym miejscu noclegowym o podobnym standardzie.  Wyżywienie 3 x dziennie.

KOSZT: Pobyt: 380zł/osobę, autokar: 170zł/osobę, suchy prowiant na drogę powrotną: 8zł/osobę

DODATKOWE WYCIECZKI:
Proponujemy również dodatkowo dwa miejsca do zwiedzenia przy okazji wyjazdu, jeśli będzie możliwość zarezerwowania dogodnego terminu:
Zamek Książ – 29zł/bilet ulgowy (w drodze na obóz)
Projekt Arado - Zaginione laboratorium Hitlera w Kamiennej Górze 10zł/bilet ulgowy (w drodze powrotnej).
Całkowity koszt: 597zł.

Osoby chętne do wzięcia udziału w obozie prosimy o zgłoszenie się i jednocześnie wpłatę 100zł do 12.03.2019r. u p. B. Leszczorz (jest to wymagana kwota zaliczki, którą należy wpłacić na konto Fundacji do końca marca - 100zł/osobę).

Pierwszeństwo w udziale mają uczniowie, którzy na I sem. bieżącego r.szk. uzyskali ocenę b.dobrą lub celującą z j.angielskiego oraz ocenę b.dobrą lub wzorową z zachowania. Pozostali chętni uczniowie również mogą się zgłaszać i wpłacać zaliczkę ale zostaną wpisani na listę rezerwową. Lista zapełnia się wg. kolejności zgłoszeń. Organizator przeznaczył dla naszej szkoły 25 miejsc. Uczniom, dla których zabraknie miejsca zaliczka zostanie niezwłocznie zwrócona.


Przykładowy Program zajęć projektu szkoleniowego EuroWeek Szkoła Liderów 

dla uczniów szkoły podstawowej - Długopole Dolne/ Długopole Zdrój/ Międzygórze

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie.
Dzień 1
Dzień 2
Dzień 3
Dzień 4
Dzień 5
Do 18:00 Zakwaterowanie
w ośrodku
18:00 Kolacja
18:40 Uroczyste powitanie uczestników -prezentacja organizacji, zapoznanie z celami
i programem obozu
19:30 Team building/Warsztaty integracyjne; oczekiwania uczestników  (w języku polskim
i angielskim)
8:30 Śniadanie
9:30 Energizer – zabawy poranne
z wolontariuszami
10:00 Prowadzenie prezentacji/ Autoprezentacji
10:30 Poznaj –Indonezja, Indie,  Wietnam
11:30 Poznaj – Dominikana, Ekwador, Nepal, Kenia (w j. angielskim)
12:15 Spacer
13:15 Obiad
15:00 Poznaj Unię Europejską (prezentacja
w j. angielskim)
16:00 Debata Oksfordzka
17:00 Leadership/ Asertywność
(prezentacja
w j. angielskim)
18:00 Kolacja
18:30 Zabawy
z wolontariuszami
8:30 Śniadanie
9:30 Energizer - zabawy poranne
z wolontariuszami
10:00 Poznaj-  Japonia (w j.angielskim)
13:00  Obiad
14:30 Poznaj Unię – Wielka Brytania, Francja, Litwa, Łotwa  (w języku angielskim)
15:30 Warsztaty: Negocjacje
16:00 Poznaj Unię – Niemcy, Austria
(w języku angielskim)
17:00 Warsztaty: Konferencja prasowa
18:00 Kolacja
18:30 Nauka tańców międzynarodowych
20:00 Dyskoteka


8:30 Śniadanie
9:30 Energizer - zabawy poranne
z wolontariuszami
10:00  Poznaj-  Finlandia (w j.angielskim)
10:30 Praca
w grupach
 11:30 Poznaj  – Turcja (w języku angielskim)
13:00 Obiad
15:00 Media
(prezentacja
w j. angielskim)
16:00 Spacer
17:00 Prezentacja prac grup
18:00 Kolacja
18:30 Ewaluacja/ Rozdanie certyfikatów/ Uroczyste zakończenie
19:30 Multicultural Party

8:30 Śniadanie
9:00 Wyjazd uczestników
                                Projekt współfinansowany przez Unię Europejską


Zdjęcia z tegorocznego wyjazdu:

4 stycznia 2019

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA zakończony.
W sumie zakupiono 767 książek o rożnej tematyce.  Wybór jest ogromny. W dodatku trzeba było przemeblować bibliotekę żeby się wszystko pomieściło.