14 marca 2013


Z okazji obchodzonego 2 kwietnia

Międzynarodowego Dnia Książki Dla Dzieci
 
Biblioteka Miejska Filia nr 31
wraz z Biblioteką SP 31
 
ogłaszają konkurs literacko-komputerowy

       Być jak Andersen…

na najpiękniejszą baśń, której bohaterem będzie książka.Konkurs jest skierowany do uczniów klas 3-6.
Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: klas 3-4 i 5-6.
Gotowe prace wykonane w programie Word (zapisane w wersji 97-2003)
należy przesłać do
5 kwietnia 2013 roku na adres:


Przy ocenie jury będzie brało pod uwagę:
·       Treść
·       Poprawność językową i ortograficzną
·       Stronę graficzną: czcionkę, układ i rozmieszczenie tekstu, ilustracje

Mail powinien zawierać poza baśnią, Imię, Nazwisko oraz klasę autora.

Można skorzystać z komputerów w bibliotece szkolnej
oraz miejskiej w godzinach ich pracy.

Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Celem konkursu jest kształcenie umiejętności posługiwania się piękną polszczyzną, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem, wykorzystanie poczty elektronicznej, jako sposobu przekazywania informacji.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają bibliotekarze
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
oraz w bibliotece szkolnej.


Zapraszamy do udziału J