22 kwietnia 2013

Dzięki zaangażowaniu wielu osób - uczniów, ich bliskich oraz nauczycieli w akcję Unicef Wszystkie Kolory Świata otrzymaliśmy ten certyfikat: