4 października 2011

KONKURS

Zapraszam do udziału w konkursie na najlepszą

Prezentację multimedialną
o Henryku Sienkiewiczu

Gotowe prezentacje zapisane na płycie CD lub Pendrive
należy przynieść do biblioteki lub pana Adama Maszczyka.