2 czerwca 2011

KONIEC ROKU SIĘ ZBLIŻA :)

UWAGA!!!

DO 10 CZERWCA NALEŻY ODDAĆ KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI!!!

W przypadku nieoddania książek w terminie zostaje obniżona ocena z zachowania!!!